logoPCP

imprezy

 

 

 

POZnan* International Porsche Festival - X Jubileuszowy Zlot Porsche Club Polska

Poznań 04–06.09.2009

Regulamin Zlotu

§ 1 ORGANIZATOR

Organizatorem INTERNATIONAL PORSCHE FESTIVAL- X ZLOTU PORSCHE CLUB POLAND - IV EDYCJI AKADEMII SPORTOWEJ JAZDY PORSCHE jest Porsche Club Polska z siedzibą w Lublinie przy ul. Tatiany 20 oraz Automobilklub Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35/37 .

§ 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Impreza odbędzie się na podstawie Ogólnego Regulaminu imprez Porsche Club Polska oraz niniejszego Regulaminu Szczegółowego wraz z komunikatami.

 1. Termin Imprezy: 04-06.09.2009r.
 2. Miejsce Imprezy: Plac Zamkowy w Kórniku, Pałac w Rogalinie, Muzeum Arkadego Fiedlera, Pałac w Jeziorach, Hotel 500 Tarnowo Podgórne, "Tor Poznań"
 3. Podział na Klasy startowe oraz Klasyfikacja wg Regulaminu Porsche Club Polska

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Do udziału w Imprezie dopuszczone będą samochody marki Porsche oraz zaproszeni goście, udział innych pojazdów możliwy jedynie po akceptacji Dyrektora Imprezy.
 •  Zgłoszony samochód musi być dopuszczony do ruchu drogowego (posiadać aktualny Dowód Rejestracyjny oraz Przegląd Techniczny) a także posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC. Organizator zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia AC i NNW z rozszerzeniem o ryzyko udziału w jazdach sportowych.
 • Każdy samochód biorący udział w Imprezie musi być wyposażony w sprawną gaśnicę.
 • W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla Załogi. Żaden element wyposażenia samochodu nie może stwarzać zagrożenia dla Załogi lub innych Uczestników oraz Widzów.
 • Każdy samochód uczestniczący w Imprezie musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami Organizatora przez cały czas trwania Imprezy. Obowiązek dostarczenia tych materiałów ciąży na Organizatorze.
 • Każdy zgłoszony samochód przed przystąpieniem do uczestnictwa w Imprezie zostanie sprawdzony pod kątem sprawności technicznej, zgodności ze zgłoszeniem oraz niniejszym Regulaminem podczas obowiązkowego Badania Kontrolnego (BK). Dopuszczenie do udziału w Imprezie jest warunkowe co oznacza, że w każdej chwili trwania Imprezy może zostać zweryfikowane ponownie przez Organizatora lub osoby upoważnione.
 • Przed przystąpieniem do konkurencji na "Torze Poznań" zostanie zmierzona zostanie głośność, która nie może przekraczać 96 dB mierzona przy 3500 obrotów na minutę silnika.
 • W razie wszelkich wątpliwości na Załodze ciąży obowiązek udowodnienia, że zgłoszony samochód spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub wykluczeniu z udziału w Imprezie podejmuje Dyrektor Imprezy.
 • W przypadku wykluczenia z udziału w Imprezie w dowolnym momencie z powodu nie spełnienia warunków dopuszczenia zawartych w niniejszym Regulaminie Załodze nie przysługuje odwołanie ani żadna forma zadośćuczynienia czy odszkodowania.

§ 4 HARMONOGRAM IMPREZY

4 września - piątek
Od 15:00 - Zbiórka załóg startujących w imprezie na parkingu Hotelu Daglezja
www.hoteldaglezja.pl - ul. Woźniaka 7, 62-035 Kórnik, Badanie techniczne, oklejenie nalepkami zlotowymi, przygotowanie do wyjazdu na Honorowy Start.
16:30   - Przejazd w eskorcie Policji startujących załóg na Plac przed Zamkiem Działyńskich w Kórniku, ustawienie samochodów, przygotowanie do Honorowego Startu.
17:00   - Uroczyste rozpoczęcie INTERNATIONAL PORSCHE FESTIVAL - X JUBILEUSZOWEGO ZLOTU PORSCHE CLUB POLAND
- Start z rampy przejazdu nawigacyjnego do rajdu "Urokliwe okolice Poznania" -
itinerer prosty + mapa przejazdu
- w programie:

 • PKC Pałac Raczyńskich w Rogalinie
 • PKC Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera
 • PKC Pałac Greisera - Dyrekcja WPN
 • Próby sprawnościowe - Tor Poznań

ok. 21:00 - Dotarcie do Bazy Zlotu - Hotel 500 Tarnowo Podgórne ostatniej załogi.

05 września - sobota
08:00 - 08:30 - Wspólny przejazd przez miasto z Bazy Zlotu na "Tor Poznań".
08:30 - 08:50 - Odprawa - Namiot VIP Depo Toru Poznań.
08:50 - 09:00 - Przejazd załóg na miejsca swoich prób sportowych.
09:00 -             Początek prób sprawnościowych
4 grupy po około 25-30 uczestników - Rotacyjnie 4 równoległe próby sprawnościowe 2 godziny na każdym miejscu wykonywania próby.
I grupa:
- przejazdy instruktażowe na torze (4-6 instruktorów, ok. 2-3 okrążenia),
- przejazdy ćwiczeniowe na torze,
- przejazdy dla gości na torze,
- przejazdy doskonalące na torze.
Elektroniczny pomiar czasu - weryfikacja postępów szkolenia!


II grupa: - próba sprawnościowa I
III grupa: - próba sprawnościowa II
IV grupa: - próba sprawnościowa III (wydzielony fragment toru kartingowego,
2 przejazdy, liczony lepszy, próba 2-3 min).
PUCHAR PAŃ - Zostanie rozegrany na Torze Kartingowym, jako dodatkowe
przejazdy samochodem partnera w jego grupie.

17:00 - Wyścigi w klasach ze startu zatrzymanego wg. świateł startowych (3 okrążenia toru).
Dla Cayenne - próba off-road!

Dla "turystów", osób towarzyszących, gości
10:00 Start Rajdu turystycznego "Urokliwe okolice Poznania - Bliżej" (około 3-4 h)

20:00 Bankiet zakończeniowy - Baza Zlotu Hotel 500 Tarnowo Podgórne
21:00 Rozdanie Nagród dla zwycięzców Zlotu oraz klasyfikacji rocznej Porsche Club
Polska
06 września - niedziela
11:00 - Wykwaterowanie z bazy zlotu - formowanie kolumny.
12:00 - Parada PORSCHE - Tarnowo Podgórne - Rynek Starego Miasta w Poznaniu. Uroczyste Wręczenie Nagród dla zwycięzców przez oficjalnych gości.
13:30 - Pożegnalna, tradycyjna, poznańska "Kawa i Słodkie" dla uczestników.

 

§ 5 BEZPIECZEŃSTWO

 • Podczas przejazdu Próby oraz Toru wszystkie szyby w samochodzie muszą być zasunięte. W przypadku nadwozia typu kabriolet lub targa dach musi być rozłożony.
 • Podczas przejazdu Próby w samochodzie znajdować się może tylko Kierowca i Pilot,
 • Podczas przejazdu Próby oraz Toru wszystkie znajdujące się w samochodzie osoby muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa oraz założone i prawidłowo zapięte kaski. Do użytku podczas trwania Imprezy zostaną dopuszczone kaski z atestem drogowym (także motocyklowe) lub kaski przeznaczone do użytku w sportach samochodowych.

Szybkie Przejazdy na Torze Poznań

 • Zachowanie się kierowcy podczas defektu lub kolizji sam. w czasie trwania szybkich przejazdów.
 • włączenie świateł awaryjnych
 • zjazd samochodem z nitki toru, tak aby samochód nie blokował przejazdu innym uczestnikom szybkiego przejazdu,
 • wyłączenie silnika,
 • przed otwarciem drzwi w celu opuszczenia samochodu należy bezwzględnie upewnić się, czy z tyłu nie nadjeżdżają inne pojazdy oraz czy można to uczynić bezpiecznie,
 • po opuszczeniu pojazdu należy udać się za najbliższą bandę toru i tam oczekiwać na przyjazd pomocy drogowej, nie należy oddalać się z tego miejsca,

 

Wjazd do Depo z prędkością nie większą niż 60 km/h

FLAGI:
- NARODOWA - używana jest do startu
- SZACHOWNICA - pokazywana jest przez wymachiwanie i oznacza koniec ,, treningu'' lub ,,wyścigu''
- CZERWONA - pokazywana jest przez wymachiwanie, gdy zachodzi konieczność, przerwania jazdy po torze. Wszyscy kierowcy musza natychmiast zwolnic i udać się do depo i muszą być gotowi do zatrzymania się w razie konieczności. Wyprzedzanie jest zabronione.
-  ŻÓLTA - sygnalizuje niebezpieczna sytuacje, wyprzedzanie zabronione
- ZIELONA - używana jest by wskazać, że tor jest wolny od przeszkód i powinna być wymachiwania na PO (PUNKCIE Obserwacyjnym) znajdującym się bezpośrednio po miejscu incydentu, gdzie konieczne było użycie jednej lub kilku flag żółtych. Flaga pokazywana jest od momentu ustania zderzenia. Flaga ta oznacza tez że start do okrążenia rozgrzewczego lub początku szybkiego przejazdu
- NIEBIESKA - Flaga ta pokazywana jest gdy jeden samochód wyprzedany jest przez drugi, mający co najmniej jedno okrążenie przewagi nad nim. Gdy flaga jest pokazywana dany kierowca ma pozwolić samochodowi, który znajduje się za nim na wyprzedzanie przy najbliższej okazji.
- CZARNA - oznacza wykluczenie z jazd po torze.

SWIATŁA STARTOWE - start może odbywać się za pomocą flagi narodowej lub po zgaszeniu świateł startowych

KOSTKI - uczestnik zobowiązany jest do zamontowania w swoim samochodzie kostki pomiaru czasu, kostki wydawane będą po zostawieniu Prawa Jazdy kierowcy. Za wypożyczenie kostki zostanie pobrana opłata manipulacyjna. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia w oddaniu kostki nakładane będą następujące kary finansowe:
- uszkodzenie kostki - 200 PLN
- zagubienie kostki - 1000 PLN
- nieterminowe oddanie kostki - 50 PLN.

Kary obowiązujące podczas Szybkich Przejazdów na Torze Poznań.

Przekroczenie prędkości na linii boksów - Wykluczenie
Uczestnictwo w kontakcie lub kolizji Czarna flaga- Wykluczenie
Jazda do tyłu z włączonym silnikiem na torze - Wykluczenie
Jazda w przeciwnym kierunku na linii boksu - Wykluczenie
Niesportowa i agresywna jazda na torze Czarna flaga - Wykluczenie
Niezastosowanie się do poleceń sędziów - Wykluczenie
Niesportowe zachowanie podczas pobytu na obiekcie - Wykluczenie

Tabela kar jest do dyspozycji i interpretacji przez sędziów i kierownictwo biegu imprezy

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Oświadczam, że w dniach 04–06.09.2009 biorę udział w próbach sprawnościowych oraz szybkich przejazdach po Torze Poznań w ramach International Porsche Festival - IX Zlotu PCP oraz Akademii Sportowej Jazdy Porsche na własną odpowiedzialność i tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
Zobowiązuję się do bezpiecznej jazdy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie prób i toru wyścigowego.
Odpowiadam również za szkody umyślnie wyrządzone tym osobom lub ich mieniu powstałe w wyniku mojej obecności na próbach i torze.
Powyższe oświadczenie podpisuję świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia podczas przejazdów na terenie prób sportowych i Toru Poznań.
Niniejszym  oświadczam również, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora.
Zobowiązuję się do:
a) nie wyprzedzania na zakrętach, chyba że kierowca pojazdu wyprzedzanego da sygnał
kierunkowskazem lewym (w lewym zakręcie) lub prawym (w prawym zakręcie), że taki manewr
jest możliwy do wykonania przez kierowcę wyprzedzającego,
b) nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania mnie przez samochody jadące szybciej,
c) umożliwienia wyprzedzania na prostej kierowcom jadącym szybciej,
d) opuszczenia toru na żądanie wyznaczonej osoby lub wg. ustaleń podczas odprawy
e) ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym się na torze przy wyjeździe z depo na tor
Oświadczam również, że:
a) posiadam ważne prawo jazdy kategorii B,
b) posiadam kask (musi być zapięty na głowie podczas jazdy),
c) będę miał zapięte cały czas pasy bezpieczeństwa podczas jazdy,
d) mam sprawny technicznie samochód, który jest wyposażony w gaśnicę,
e) jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin przed konkurencjami nie spożywałem alkoholu pod żadną postacią jak również nie
przyjmowałem leków i substancji upośledzających moją zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,
f) nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi,
g) będę miał włączone światła mijania podczas przejazdów,
h) będę sygnalizował awarię światłami awaryjnymi,
i) usunę w miarę możliwości samochód z toru w przypadku jego awarii lub wypadku,
j) będę wykonywał polecenia osób porządkowych jeśli takie osoby będą się znajdowały na torze.

 

 

 

Mapa serwisu | Kontakt

© 2008 Porsche Club Poland | Zastrzeżenia prawne | porsche.com